Sreda, Novembar 07, 2018

Islam , Iman , Ihsan

islam znaci pokornost ,dobrovoljna predanost Allahu. Imamo tri stepena islama i to:

islam , iman, ihsan.

 ISLAM

1 Kelime i Sehadet

2 Namaz

3 Zekat

4. Post mjesec Ramazana

5. Hadz

 

IMAN

1. Vjerovanje u Allaha

2. Meleke

3. Knjige

4 Poslanike

5. Sudnji Dan

 6. Alalhovo odredjenje dobra i zla

 

IHSAN

 Najveci stepeni imana. Vjerovati u Allaha kao da Ga vidimo jer ako mi Allaha ne vidimo Allah vidi nas sigurno.

 !!!

O OVOME SAZNAJ DETALJNIJE U KNJIZI /TEVHID ZA OMLADINU I POCETNIKE/ vidi dolje ispod post - RANIJE OBJAVLJEN.